Flytjenester og helikoptertjenester i Norge og Europa

Hesnes Airs flyvirksomhet er overdratt til H-bird Aviation ServicesHesnes Air AS og H-bird Aviation Services AB inngikk 27.04.2018 avtale om at H-Bird kjøper Hesnes Air og viderefører driften av den delen av virksomheten som er knyttet til fly. De ansatte i Hesnes Air tilknyttet flyvirksomheten vil fortsette i sine stillinger i H-Bird og Hesnes Airs kunder vil kunne kjøpe de samme tjenestene fra H-Bird, og i tillegg ha tilgang til et større utvalg av fly.

http://www.hbird.se/no/


Helikoptervirksomheten er overdratt til Pegasus helicopter AS
Pegasus har fra 28.02.2018 overtatt og vil videreføre den delen av Hesnes Air som var knyttet til helikopterdrift. De ansatte i Hesnes Air tilknyttet helikoptervirksomheten vil fortsette i sine stillinger hos Pegasus helicopter og Hesnes Airs helikopterkunder vil heretter kunne kjøpe de samme tjenestene fra Pegasus. Det er et sterkt ønske at kundekontaktene videreføres og at endringene blir lite merkbare.

http://www.pegasus-as.no/

News

  • 01/06/2018 - Hesnes Airs flyvirksomhet er overdratt til H-bird Aviation Services

    Read more