88_air-flyvetj-privat-exe.jpg.resources

Aircraft Management

Hesnes Air har lisens og kan tilby full Aircraft Management for både turboprop, jet og helikopter, og vi har hangarplass på Sandefjord Lufthavn, Torp.

Hesnes Air har egen hangar på Torp Sandefjord lufthavn. Vi har lisens og en godkjent organisasjon og kan tilby full Aicraft Management for både turboprop og jet.

Med vår profesjonelle organisasjon og erfarne mannskaper tar vi hånd om hele operasjonen. Med utgangspunkt i dine flybehov kan vi anbefale flytype.
Vi ordner teknisk vedlikehold og kommersiell drifting av ditt privatfly enten du planlegger å fly ditt fly selv eller la egne eller våre piloter fly det.

Ved å være del av et større system vil man kunne oppnå fordeler som rabatter på fuel og flyplasstjenester, gode vedlikeholdavtaler og tilgang til våre andre fly når eget fly er på vedlikehold. I tillegg vil man nyte godt av profesjonelt tilsyn av vedlikehold og tekniske manualer, samt trening av piloter. Hesnes Air vil kunne bidra til å holde kostnadene nede ved å leie ut flyet når du ikke bruker det selv.

Kontakt Hesnes Air for mer informasjon.